روز نیروی دریایی

پیامک به مناسبت روز نیروی دریایی

200

آنان که دل به دریا می زنند ، دلی بزرگ تر دارند.
روز نیروی دریایی بر دریا دلان ایستاده بر پیکر دریا تهنیت باد
   
***

دریا میزبان کسانی است که شجاعتشان به وسعت دریا باشد.
روز نیروی دریایی گرامی باد
   
***

دلاورانه ایستاده اید تا از مرزهایی محافظت کنید که آب محصورشان کرده.
دلتان به روشنی آب،شجاعت اتان روز افزون
روز نیروی دریایی گرامی باد
   
***

دلتان مثل دریا بزرگ است ، وقتی که روزها چشم هایتان جز آب و آب چیزی نمی بنید ولی همچنان پر قدرت ایستاده اید.
روز نیروی دریایی گرامی باد
   
***

روز نیروی دریایی ، بر دلاوران و محافظان ِ مرزهای ِ آبی سرزمین امان گرامی باد
   
***

مثل دریا بزرگند،آنها که بلند قامتانه بر پیکره ی آب ها ایستاده اند ،آنها که حافظ حریم ِ آبی این دیار هستند ، آنها که از خود گذشته اند
   
***

مزایای تبلیغات الکترونیکی

  • 01 ایجاد ارتباط دوطرفه با مشتری و ارائه اطلاعات بیشتر و دقیق تر
  • 02 هزینه های پایین تر، سهولت، سرعت و عدم محدودیت زمانی و مکانی

پرداخت با کارت های عضو شتاب

BPMLogozarrinpal